Datum 12 december 2021
Aanvang 16:00
Locatie Emmaüskerk, kleine kerkzaal
Voorganger Ds. A. Nicolai
1e collecte Offerkist in hal kerk voor meerjarenproject van ZWO (Nehemia)


V: Atzo Nicolai

L: Gerald Kersjes

O: Ali de Boer

M: Olga Smit, zanggroep

C: Frits Gombert

Beamer en geluid: …

stilte

openingswoorden

V: De nacht is ver gevorderd.

A: Wij wachten op de morgen.

V: Vrede zij met u.

A: De vrede zij met u.

V: Wij roepen God aan

A: Wij bidden om het licht.

V: Heer, wend U tot mij

A: en wees mij genadig.

V: Houd mij in leven.

A: Wees Gij mijn redding.

V: Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

A: Amen

avondlied lied 241: 1, 2 en 3

gezongen antifoon voor psalmgebed

Werkwijze: de lector gaat bij de lezenaar staan, spreekt de woorden ‘Wij bidden ons psalmgebed’. Daarna

wordt de antifoon gezongen, gevolgd door de psalm (gezongen en gelezen).

Antifoon (a cap.): ‘Verheugt U altijd in de Here. Hij is nabij.’

psalmgebed psalm 85 Z: cpl. 1, L: 5-12, Z: antifoon en cpl. 4

stilte

inleiding op de lezing afbeelding tonen

lied (a cap.) – Canon (2 tot 8-stemmig)

Verwachtingsvol zijn jong en oud.

Hun stemmen klinken als met goud

bekleed. Zij zingen keer op keer

hun jubelzangen tot Gods eer

evangelielezing Lucas 1 : 39-56

schriftlied lied 464 : 5 en 6

meditatieve muziek variatie over ?

stilte

canticum lied 157c, refrein door allen, coupletten door zanggroep

gebeden

 gezongen wierrookgebed lied DB 145, canon

 gelijk met het zingen van dit lied wordt de wierook aangestoken.

 avondgebed

 voorbeden met gezongen acclamatie lied 367k

 éénstemmig; laatste voorbede afgesloten met ‘Amen’ waarna 367k in canon

 stil gebed

 het ‘Onze Vader’ van Stokkermans (‘Maak alles nieuw’).

slotlied 441: 1, 2 en 3

slotgebed en zegenbede

V: God van Jacob, doe ons opstaan uit de slaap en wandelen in uw licht om de dag te begroeten, waarop Hij verschijnt, die uw belofte van vrede is in levenden lijve – Jezus, de zoon van de mensen, onze leidsman ten leven, vandaag en alle dagen die komen.

V: De Heer zal bij u zijn.

A: De Heer zal u bewaren.

V: Wij mogen gaan in zijn licht en vrede.

A: God zij dank.

aansluitend op de zegen verlaten we zingend de kerk.lied 421

2021 12 12 Overige Gezangen
COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

De huidige lockdown maatregelen laat kerkdiensten bijwonen weer toe, lees Coronamaatregelen en diensten voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn daarnaast zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.