Datum 12 december 2021
Aanvang 16:00
Locatie Emmaüskerk, grote kerkzaal
Voorganger Ds. A. Plantinga


Muziek vooraf; Kerstimprovisatie door Adriaan op piano

welkom door Kees Wolswinkel

Samenzang Lied 477 “Komt allen tezamen” (begeleiding muziekgroep olv Jacko)

Komt allen tezamen
jubelend van vreugde
komt nu, o komt nu
naar Bethlehem
Ziet nu de vorst der
eng’len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
die Koning.

De hemelse eng’len
riepen eens de herders
weg van de kudde
naar ‘t schamel dak
Spoeden ook wij ons
met eerbied’ge schreden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
die Koning.

O Kind, ons geboren
liggend in de kribbe
neem onze liefde
in genade aan
U, die ons liefhebt
U behoort ons harte
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
die Koning.

gebed door Adriaan

Lezing  Lukas 2: 1-20  geboortelezing uit Bijbel in gewone taal door Emanuelle en Senna

“Lucas en Maria in gesprek”   door Adriaan Plantinga     + dans;   met pianomuziek

Lied “Maria had je door” (vert. van “Mary did you know”) – muziekgroepje olv Jacko 

MARIA, HAD JE DOOR 

1. Maria, had je door dat jouw baby ooit zou wandelen op water?

Maria, had je door dat jouw baby ooit de mensheid vrij zou maken?

Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon je hart vernieuwen zou? 

Jij schonk dit kind het leven en Hij schenkt het weer aan jou.

2. Maria, had je door dat jouw baby ooit de blinden zou genezen?

Maria, had je door hoe jouw baby ooit de stormen zou bevelen?

Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon de hemel in zich draagt?

Jouw kus op Jezus’ wangen is een kus op Gods gelaat.

 3. Maria, had je door dat jouw baby ooit de schepping zag beginnen?

Maria, had je door dat jouw baby ooit de wereld terug zal winnen?

Kon jij al zien hoe die dag zal zijn: jouw zoon als lam van God?

De baby in je armen is waarlijk God met ons.

tekst door jongste groep cat.  

voorbeden door Adriaan; stil gebed; Onze Vader

Go tell it on the mountain (lied 484) Jacko en Adriaan begeleiden;  WE BEGINNEN MET HET REFREIN

zegen door Philip

“Ere zij God” met trompet + sax  

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

De huidige lockdown maatregelen laat kerkdiensten bijwonen weer toe, lees Coronamaatregelen en diensten voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn daarnaast zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.