Datum 12 juni 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M. Diepenbroek uit Ede
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Zondag van de heilige drievuldigheid: Trinitatis, kleur: rood

Orgelspel

Stilte

Liturgische tekst en welkom door ouderling

De gemeente staat op en zingt het aanvangslied: LB 237

Bemoediging en groet

De gemeente gaat weer zitten

Gebed bij de opening van de Schriften

Korte inleiding op de lezingen

Eerste lezing uit de Thora: Deuteronomium 6, 17-25

Antwoordpsalm: LB 8

Evangelielezing: Johannes 3, 1-16

Zingen: LB 848

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: LB 705

Gebeden, telkens besloten met: LB 333  

Mededelingen, bloemengroet,

collecteaankondiging (inzameling bij de uitgang)

Slotlied (staande): LB 239

Uitzending en zegen

               Gemeente: Amen, Amen, Amen

Orgelspel