Datum 12 juni 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Zondag Trinitatis

Orgelspel

Oefenen: lied 406 B en lied 879

Meditatieve tekst en welkom door ouderling

Openingslied: 280: 1, 5,6,7

V            Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

A            die hemel en aarde gemaakt heeft.

V            …

Over de viering…

Kyriegebed

Glorialied: 
Jubel, Jubel, dochter Sion (liedboek 879)    [op vleugel begeleid door Adriaan]

1e x refrein door zanggroep, meteen herhaald door allen;  (overige keren refrein door allen)

(let op bij vers 2 regel 4: melodisch verloop is als in overige verzen (bij het woord VERTROUWEN)

zanggroep:  vers 1+2   Allen: vers 3        

Voor de kinderen; hierna gaan de kinderen met hun lichtje naar hun eigen ruimte.

Als eerste lezing Psalm 98 als lezing

(gezongen:) psalm 98 A  (1e x zanggroep eenstemmig;  2e x allen eenstemmig)

Psalm 98 (alle verzen te zingen)

lied 98 A  (1 x eenstemmig; dan als canon)

Reactie op de psalm:  psalm 98 van Oosterhuis (uit 150 psalmen vrij)

Tweede lezing:   Handelingen 2: 29 – 39

Lied 704 alle verzen

Verkondiging

Lied 330     1e x eenstemmig; daarna als kanon 

Psalm 103: 1,8,9

Mededelingen: examenkandidaten: zowel voor geslaagden als gezakten: roos. Loop na afloop langs het lit. centrum en neem hem in ontvangst voor jezelf of familielid.  Volgende week komen nog meer uitslagen binnen.

Bloemengroet:

Derde boeket voor de onbekende heeft al een bestemming.

2x Gedachtenismoment

Inleidend op de gebeden zingen wij:

Lied 406 B  Holy, Holy, Holy (Engelse tekst)

Voor- en dankbeden; stil gebed; Onze Vader

Slotlied:  705: 1,3,4

Zegen

beantwoord met energiek Amen:   1 x  Astrid;  2 x allen [begeleid door Adriaan]

Orgelspel