Datum 12 april 2022
Aanvang 19:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Offerkist in hal kerk voor meerjarenproject van ZWO (Nehemia)


Vesper

.

V: Atzo Nicolai

L: Olga Smit

O: Jan Roeleveld

M: Alie Gombert

C: Frits Gombert

Koster: Adwout Groenevelt

Presentatiemaker: Leen Kool

Beamer: Bas Brouwer

Beeld: Andre Benus

In stilte komen we samen, afbeelding wordt getoond

Samenzang: In de stilte gaat weer open

A: cpl. 1, AB: refrein,

B: cpl. 3, AB: refrein

Aanvangswoorden

v             Wie woont in de hoede van de Eeuwige

a             OVERNACHT IN DE SCHADUW VAN  DE MACHTIGE

v             Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen

A             HIJ IS EEN SCHILD, EEN MUUR OM JE HEEN

Psalmgebed

A: Haast U, o Heer, tot mijn hulp en wees tot mijn redding gereed.

B: en wees tot mijn redding gereed.

Psalm 143:   

z. cpl. 1

l. vs 2-5

z. cpl. 6

l. vs 8-10

z. cpl. 10

Stilte met projectie van tekst uit psalm:

‘Verlos mij van mijn vijanden, Heer, bij U zoek ik bescherming’

Inleiding op de schriftlezing, met projectie van tekst uit psalmen

Schriftlied: lied 352: 1, 2 en 7

Schriftlezing: Matteüs 8: 23 t/m 27

Samenzang Nada te turbe – Taizebundel, voorspel fluit

Stilte, met projectie van afbeelding

Meditatieve muziek: fluitsolo – variaties op het schriftlied

Samenzang (‘stiltepsalm’) Psalm 65: 1 en 5

Gebeden

gezongen wierookgebed: A-B canon, Laat mijn gebed mogen stijgen

avondgebed

voorbeden met acclamatie, AB wisselzang: Kyrie, Liedboek 301k,

stil gebed

AB wisselzang: Onze Vader, Duin/Stokkermans

Samenzang – slotlied Liedboek 263, AB wisselzang, laatste cpl. gezamenlijk

Afsluitingswoorden

V: Eeuwige, zegen en behoed ons

A: Doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig

V: Geef de wereld vrede

A: Amen.

In stilte verlaten we de kerk