Datum 12 maart 2023
Aanvang 11:00
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. D. Atema
1e collecte Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat)
2e collecte Eigen kerkelijk werk