Datum 12 maart 2023
Aanvang 11:00
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. D. Atema
1e collecte ZWO/KiA: gevangen in Nederland
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Thema : God gezien ….?

Zondag 12 maart is de 3e zondag van de 40 dagentijd, zondag Oculi 

Deze zondag is genoemd naar de beginwoorden van het introitusgezang, Oculi mei semper ad Dominum, “Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer” (Psalm 25 :15).

In de dienst van 11.00 uur zullen we aandacht geven aan wat onze ogen kunnen zien van de Heer.

U mag iets meenemen en/of kort vertellen over hoe u iets van God aanwezigheid kan zien.

Om elkaar in deze donkere wereldwijd te bemoedigen in geloof, hoop en liefde…!

Tijd om te zoeken, speurend naar sporen.

Tijd van verbazen, vinden, maar wat?

Tijd voor de twijfel, waar vind ik leven?

Kijkend naar binnen, waar is de schat?


Orde van Dienst

Welkom en aansteken van de kaarsen


Zingen : Lied : Om licht ben ik gekomen ( melodie lied 246 NLB )

Om licht ben ik gekomen

een veilig onderkomen,

om ogen, die mij zien;

de last van lang geleden,

de sporen in het heden,

iemand die mij verstaat misschien.

Van vrijheid wil ik horen,

als nieuw worden geboren,

uit angst en vrees vandaan.

Geroepen  naar vermogen,

te hopen, te geloven,

en liefdevol mijn weg te gaan.

Bemoediging en Groet

Gebed van toenadering :

                Vg.:     Heer, onze God,                 

                            wat zijn wij zonder U?

                            Onze geest heeft uw licht nodig,

                            onze wil uw kracht

                            onze ziel uw vrede

         Allen:         Neem ons leven in uw hand

                            en reinig ons van ongerechtigheid.

Vg.             Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus

         Allen :        opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn

                            en U mogen liefhebben en dienen

                            met al onze krachten.

         Vg. :           Amen

Inleiding :

Vandaag is het de 3e zondag van de Veertig Dagen

Zondag “Oculi “

Mijn ogen zijn bestendig op de Heer gericht

 ( Psalm 25 : 10 )

In deze voorbereidingstijd voor Pasen

richten wij onze ogen op God,

of Hij naar ons en onze wereld wil omzien.

Zingen : NLB 25a : 1,2 ( Mijn ogen zijn gevestigd….)

Inleiding : wat zien onze ogen van Gods aanwezigheid ?

Lezen :  Johannes 1 : 18

Zingen : Waar de mensen dwalen in het donker, NLB 286 : 1

Lezen : I Johannes 4 : 12 – 16

Zingen : Ubi Caritas NLB 568a

Bespreking : wat “zien” je ogen “van Gods aanwezigheid ?

Zingen : Blijf niet staren op wat vroeger was, NLB 809

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied:  Aan U behoort, o Heer der heren, NLB 978 : 1,3,4

Zegen