Datum 12 maart 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat)
2e collecte Eigen kerkelijk werk