Datum 12 maart 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte ZWO/KiA: gevangen in Nederland
2e collecte Eigen kerkelijk werk


.

Orde van Dienst

Muziek vooraf

Stilte voor je eigen gebed

Welkom

Lied 975: 1 ‘Jezus roept hier mensen samen’

Woord van vertrouwen en groet

V: De Heer is machtig, hij helpt ons altijd.

A: Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.

V: Zijn trouw duurt eeuwig.

A: Hij laat de wereld niet in de steek.

V:Ik wens jullie toe dat God, onze Vader

en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn

en jullie vrede geven.

A: Amen.

Gemeente gaat zitten

Aandacht voor het liturgisch bloemstuk

Gebed, met daarin Lied van de maand 301j

Dopelingen komen binnen


Lied: Opwekking 599 ‘Nog voordat hij bestond’

Inleiding op de doop

Kinderlied: EL 447 Is je deur nog op slot (Elly en Rikkert)

Doopouders vertellen waarom ze willen laten dopen

Doopvragen

Als geloofsbelijdenis zingen we: Lied 981: 1, 4, 5 (staande)

Doop

Vraag aan gemeente

Moment voor de kinderen bij het project

Projectlied: vaste 2 coupletten op de melodie ‘Alles wat over ons geschreven staat’

Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan

Met de verhalen van het goede leven

Zal God ons hoop en licht en liefde geven
Vier met ons mee dat alles anders kan.

Kom als je blij bent, kom met je verdriet

Kom met geluk en kom ook met je vragen

God wijst de weg in deze veertig dagen

Open je ogen, zorg dat jij het ziet!

Kinderen gaan naar de kinderdienst en de dopelingen gaan weer terug naar zaal 1 of de oppas.

Lezing: Johannes 4:5-19

Lied 188: 1, 2 (met refrein)

Overdenking

Muzikaal intermezzo

(in memoriam)

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader Lied 1006

Aandacht voor de bloemen en collecte

Kinderen komen terug uit de kinderdienst en oppas

Collecte

Lied 793: 1

Zegen en gezongen Amen Na afloop is er voor in de kerk gelegenheid de doopouders te feliciteren