Datum 12 februari 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Spaa
1e collecte ZWO / Kerk in Actie: aardbeving in Syrie/Turkije
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


. binnenkomst kerkenraad, welkom

. Ps 139: 1,2

. bemoediging en groet

. Ps. 139: 6

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. 1e Schriftlz: Psalm 121

. Lied 835: 1,2,4

. 2e Schriftlz: Mat. 8: 18-27

. Lied 283: 1,2,3

. preek, thema “slapen”

. muzikale meditatie

. Lied: 903: 1,5

. gebed

. zingen apostolische Geloofsbelijdenis Lied 340b

. kollekte-aankondiging

. slotlied Lied 263: 1,2,3

. zegen