Datum 12 februari 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte ZWO / Kerk in Actie: aardbeving in Syrie/Turkije
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


zingen lied  287: 1 en 5

bemoediging en groet

zingen lied 78a: 1, 2 en 4 (lied van de maand)

gebed om ontferming

Con Amore zingt ‘Santo, santo, santo’ en ‘Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam’

gebed bij de opening van de Schriften

aandacht voor de kinderen, naar KND

schriftlezing I Korintiërs 1: 18 t/m 25

zingen lied 849: 1 en 2

schriftlezing I Korintiërs 1: 26 t/m 2: 5

zingen lied 849: 3

preek

Con Amore zingt ‘Liefde, liefde’ en ‘I believe in joy’

zingen lied 919: 1, 2 en 4

in memoriam

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

mededelingen

collecte Apostelapp noemen en langer orgelspel

de kinderen van de KND komen terug, de kinderen van de oppas kunnen worden gehaald voor de zegen

Con Amore zingt ‘How lovely are Thy dwellings’

zingen lied 969: 1, 2 en 4

uitzending en zegen