Datum 11 december 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Offerkist in hal kerk voor meerjarenproject van ZWO


stilte

‘God, kom mij te hulp. Heer, haast U mij te helpen’

‘Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia’.

lied 244 Nu is de dag ten einde

psalmgebed 145     indeling:

Psalm 145 – O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal.

Antifoon (a capella): ‘De ogen van allen zien naar U uit. Gul is uw hand geopend.’

Zingen: couplet 1,  Lezen: vs.5-10, Zingen: couplet  4, Lezen: vs. 14-18, Zingen: couplet  6

stilte

lezing 1:   Jesaja 9: 5 en 6

inleiding op de tweede lezing

lezing 2: Jesaja 40: 1-11

Schriftlied:  lied 466: 3

stilte

meditatieve muziek door Adriaan bij lied 466:3

canticum: 157 C                 refr. door allen; coupletten door zanggroep

wierookgebed      DienstBoek 145: Laat mijn gebed mogen stijgen (canon)

avondgebed; 3 voorbeden elk afgesloten met als eenstemmige acclamatie:

367 K Hoor ons bidden

4e voorbede, afgesloten door acclamatie als canon tweestemmig:

367 K Hoor ons bidden

Onze Vader gezongen:  lied 370 Vader die woont in hemels licht

slotlied: lied 442 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

slotgebed en gezongen zegenbede:

V: God van Jacob, doe ons opstaan uit de slaap en wandelen in uw licht om de dag te begroeten, waarop Hij verschijnt, die uw belofte van vrede is in levende lijve – Jezus, de zoon van de mensen, onze leidsman ten leven, vandaag en alle dagen die komen.

Gezongen zegenlied:

De Heer is vóór ons om de weg te wijzen, de Heer is achter ons, behoedt ons voor gevaar. De Heer is naast ons, een muur van bescherming en onder ons is Hij het fundament. Hij geeft ons zijn zegen voor nu en altijd, in eeuwigheid Amen.

aansluitend op de zegenbede verlaten we de kerk zingende: 

God U bent liefde, bron van leven (Taizé nr 13)