Datum 11 december 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Spaa
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


.

Tijdens de ochtendviering op 11 december (aanvang 09:30 uur) zingen we samen deze twee songs. U kunt ze alvast beluisteren. Je wordt er vrolijk van én het zingt gemakkelijker mee tijdens de dienst. Tot dan!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWn1gIPDLZiuo0N1u0eKmzWBx7cY8UBu1 
Voor de dienst speelt/zingt de band: “Halleluja” en “Als een hert”

Orde van Dienst

. binnenkomst kerkenraad, moment van stilte, welkom

. Lied 441: 1,2

VOORBEREIDING

. bemoediging en groet:

V: Onze hulp is de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: En die nooit loslaat waar Hij aan begon.

V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest.

A: Amen.

. aansteken van de adventskaars en opzeggen van het gedichtje

. liturgisch bloemschikken

. lied: 441: 10

. kyriegebed

. Adventslied: Lied 435: 1,2

HET WOORD VAN GOD

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. kindernevendienstproject en zingen van het projectlied

. 1e Schriftlz: Jozua 2: 1-24

. Lied 453: 1,3 (Lied van de maand)

. 2e Schriftlz: Lucas 1: 26-37

. Lied “Heer uw licht en uw liefde schijnen” begeleid door Revelation

. preek

. muzikale meditatie door Fokko Bennen nav een van de schilderijen uit de kunstexpositie

. luisterlied door Revelation “Licht aan”

HET ANTWOORD VAN MENSEN

(. Eventueel mededeling van overlijden)

. gebed

. kollekteaankondiging en aankondiging van de bestemming van de bloemen

WEER NAAR BUITEN

. kinderen komen terug uit de nevendienst en kunnen worden opgehaald uit de crèche.

. slotlied Lied 438: 1,4

. zegen

. uitleidend orgelspel