Datum 11 oktober 2020
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Drs. H.R. van Riezen uit De Glind
1e collecte ZWO - Kerk in Actie
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch centrum Emmaüskerk


Collectes kunnen via deze link digitaal overgemaakt worden en de dienst kan via deze link bekeken, geluisterd en gedownload worden.

Orde van Dienst

ZWO dienst 

Zingen lied 854 (God soms is het donker)

Het thema staat direct door dit lied en wordt voor Votum/groet ook kort genoemd. 

Votum en groet in tweespraak

Vg        Vrede met u!   allen : Vrede ook met u!

Vg        Onze hulp is in de Naam van de Heer  allen : Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Vg       Al gaat mijn weg door een donker dal  allen : Ik vrees geen gevaar, want God is bij mij.

Vg       De Heer is mijn licht, mijn behoud        Voor wie zou ik bang zijn? allen  : Bij de Heer is mijn leven veilig.  Amen.

Voor de kinderen:   Voorlezen van het kinderboek 

Zingen kinderlied – Wees niet bang – evt door Noah of  https://www.youtube.com/watch?v=_h7wtdj0IFU

Presentatie thema:  Vorige week hebben we u gevraagd waar u bang voor bent. Deze antwoorden hebben we gekregen. Gerald heeft een presentatie gemaakt van de inbreng van de gemeente voorbeelden van angsten. 

Lezing Matteus 9 vers 35 tot en met 10 vers 1 en 10 vers 28 tot en met 31

Zingen lied 281, coupletten 1, 2, 3, 5 en 6

Overdenking

Zingen lied 1005 (zoekend naar licht) vers 2, 3 en 4, alleen in het Nederlands

Aandacht voor het ZWO-project, toelichting bij de collecte

Gebeden eindigend met samen hardop bidden Onze Vader 

Lofprijzing/belijdenis: Zingen psalm 27 de versie van het Liedboek 27 A,  alleen het refrein, dus geen coupletten, in Engels en Nederlands.

Zegen in tweespraak (Liedboek bladzijde 1317):

Voorganger: Laten wij bidden om Gods zegen,

en Gods zegen dan ook ontvangen.

Gemeente: in ons hart en in ons huis

Voorganger: de zegen van God

G: in ons komen en in ons gaan

V: de vrede van God

G: in ons leven, op onze zoektocht

V: de liefde van God

G: bij het einde, nieuw begin

V: de armen van God om ons te ontvangen, thuis te brengen.

Allen: Amen.