Datum 11 september 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger Predikanten PG Barneveld
1e collecte ZWO/Kerk in Actie collecte:: Noodhulp overstromingen Pakistan


Orde van Dienst

Vooraf: 

-Harmonie: Locus Iste

-oefenen lied 973 (lied van de maand) door Astrid Krause en …

Welkom door ouderling van dienst

Lied 276: 1,2,3 Zomaar een dak

Bemoediging, Groet en Drempelgebed

Afbeelding tonen, benoemen thema

Lied 704: 1,2,3 Dank dank nu allen God

Moment met de kinderen

Eerste lezing Lucas 14: 1 en 7 t/m 14

Lied 419: 1,2,3 Wonen overal nergens thuis  

Tweede lezing: Lucas 14: 15 t/m 24

Lied 973: 1,2,3,4 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor

Preek

Harmonie: Processional

Lied 969: 1,2,3,4 In Christus is noch west noch oost

Mededelingen

Gebeden

Lied 416: 1,2,3,4 Ga met God  

Wegzending en zegen

Harmonie: Friends for life