Datum 11 juli 2021
Aanvang 18:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. W.G. van Iperen
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


ORDE VAN DIENST

Orgelspel

Stilte                                   

Liturgische tekst en welkom door ouderling van dienst

Aanvangslied:                                  Lied 280: 1, 2, 3 en 4

Groet en bemoediging

Psalmgebed                                      Psalm 84

  • zingen: vers 1
  • lezen: vers 4 t/m 5
  • zingen: vers 3
  • lezen: vers 8 t/m 11
  • zingen: vers 6

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schrift     

Schriftlezing:                                    Exodus 25: 1-9                 

Samenzang:                                      Lied 971: 1

Schriftlezing:                                    Openbaring 21: 1-5a

Samenzang:                                      Lied 971: 2

Overdenking

Meditatief orgelspel

Samenzang:                                      Lied 275

DIENST VAN DE GEBEDEN

Gebeden

Collectebestemming en bloemenbestemming                

HEENZENDING EN ZEGEN

Samenzang:                                      Lied 969: 1, 3 en 4

Zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.