Datum 11 juli 2021
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. H.A. Heuver
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


Koster: Wim van Ginkel
Organist: Erik van Veelen
Muzikale ondersteuning: Astrid Krause, …
Lector: Gerald Kersjes
Presentatiemaker: Leen Kool
Beamer: Jouke (achter Jelle)
Beeld: Rene
Geluid: Gerald

Voorganger: ds. Harmke Heuver

Orde van dienst 

Moment van stilte

Begintekst door de ouderling

Lied: 216: 1, 2, 3 Dit is een morgen

Bemoediging en groet

Kyriegebed

Glorialied: 66a Jubilate Deo, in canon (olv Astrid)

Gezongen gebed om de geest: Ruimte waar het licht kan komen.

Ruimte waar het licht kan komen,

wind kan waaien, adem stromen.

Ruimte die doet leven.

Stilte waar je God kunt horen,

Open hart en open oren.

Stilte om te zijn.

Licht, waarin wij samen staan.

Geest van God, raak gij ons aan,

Dat wij open gaan.

Moment met de kinderen

Kinderlied: Onder boven voor en achter God is altijd bij mij Opwekking Kids 211

Kinderen naar de KND

Schriftlezing: Handelingen 19: 1-7

Lied: 426 God zal je hoeden (3x)

Overweging

Muzikale meditatie

Lied: 686: 1, 2, 3 De Geest des Heren heeft

Gebeden

Mededelingen

Afscheidswoorden door collega

Lied 430

Slotlied: Durven gaan

Zegen gezongen Amen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.