Datum 11 juni 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Spaa
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


. binnenkomst kerkenraad, welkom

. Ps. 98: 1,3

. bemoediging en groet:

V: Onze hulp is de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: En die nooit loslaat waar Hij aan begon.

V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest.

A: Amen.

. Ps. 98: 4

. kyriegebed

. loflied: Lied 92a: 1,2,3. “Wat geweldig is: om U te danken” (Lied van de maand)

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. Schriftlezing: Mattheus 9: 1-13

. Lied 837: 1,2,4 „Iedereen zoekt U“

. preek

. muzikale meditatie

. Lied: 838: 1,4 “O grote God die liefde zijt”

. eventueel afkondigen van overlijden

. gebed

. kollekte aankondiging

. viering Heilig Avondmaal

> overgangslied Lied 840: 1,2,3 “Lieve Heer Gij zegt kom en ik kom”

> V: De Heer zij met U

    A: Ook met U zij de Heer

    V: We willen de Heer danken

   A: Het is goed als wij Hem eren.

   V: Ja Heer…, …zingen vol vreugde U toe:

> zingen lied 405: 1,3 “Heilig, heilig, heilig…”

> V: U moeten wij danken…, …door Jezus uw dienaar in eeuwigheid.

   A: Amen.

> bidden van het Onze Vader

> zingen Lied 409: 3 “Lam van God onschuldig”

> we vormen de kring

> rondgaan van brood en wijn

> dankgebed

. slotlied Lied 425 “Vervuld van uw zegen”

. zegen