Datum 11 april 2022
Aanvang 19:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Offerkist in hal kerk voor meerjarenproject van ZWO (Nehemia)


Voorganger: Adriaan Plantinga

Lector: Bas Breedveld

Organist: Alex Feijen

Coördinatie: Frits Gombert

ouderling-kerkrentmeester: Jan den Hartog

Technici: Jan Strunk, Tobias Gorissen, Gerald Kersjes

In stilte komen we samen

Samenzang – In de stilte gaat weer open – A: cpl. 1, AB: refrein, B: cpl. 2, AB: refrein

Aanvangswoorden door de ouderling (in wisselspraak met gemeente)

o            Tot U komen wij in deze Stille Week. 

a             KOM ONS NABIJ EN BLIJF BIJ ONS ALS HET DUISTER WORDT OM ONS HEEN.

o            Breng ons dicht bij Jezus, uw Zoon, die zijn weg van verbondenheid tot het bittere einde ging.

a             WIL ONS BEGELEIDEN IN DE KRACHT VAN UW GEEST, AMEN.

Psalmgebed  – A: Haast U, o Heer, tot mijn hulp – B: en wees tot mijn redding gereed.

Psalm 31, afwisselend gelezen en gezongen: z: cpl. 1, l: vs. 3-12, z: cpl. 10, l: vs. 15-23, z: cpl. 19

Moment van stilte

Inleiding op de schriftlezing

Schriftlied lied 538 – Een mens te zijn op aarde  (alle verzen)

Lezing Matteus 4: 1-11

Samenzang liedboek 62a – Bij God alleen verstilt mijn ziel

voorspel: melodie door fluit, vervolgens met piano, daarna samenzang

Moment van stilte

Meditatieve muziek – pianosolo (Adriaan) n.a.v. psalm 62 als inleiding op stiltepsalm

Samenzang (‘stiltepsalm’) – Psalm 62 : 1 en 4 – Mijn ziel is stil tot God, mijn Heer

Gebeden door lector opgesteld en gelezen

gezongen wierookgebed – A-B canon: Laat mijn gebed mogen stijgen

avondgebed

voorbeden met acclamatie – A-B wisselzang: Kyrie eleison – Liedboek 301k

stil gebed

Onze Vader – Duin/Stokkermans – A-B wisselzang

Samenzang – slotlied – Liedboek 257 – Nu het avond is – A-B wisselzang, laatste couplet gezamenlijk

Afsluitingswoorden – voorganger – gemeente

v             Gij die met ons gaat,

a             WIL ONS BEGELEIDEN DOORHEEN DE DAG, DOORHEEN DE NACHT.

v             U danken wij dat wij mogen komen tot U, telkens weer.

a             KLEUR ONS BESTAAN,

WEES MET UW SCHEPPING.

v             Verleent Gij ons uw Genade,

a             ZO WETEN WIJ ONS GEZEGEND IN UW NAAM, AMEN.

In stilte verlaten we de kerk