Datum 11 april 2021
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


voorganger: ds Atzo Nicolai

ouderling: Baukje Kool

diaken: Meta van de Kieft

lector: Rienk Postma

organist: Erik van Veelen

zang:

koster: Wim van Ginkel

beamer en beeld: Leen Kool en …

zingen psalm 81: 1, 2 en 4

bemoediging en groet

gebed

glorialied lied 645: 1, 2 en 6

kinderen in beeld

lezing Lucas 24: 13 t/m 35

zingen lied 646

preek

meditatief orgelspel / afbeelding tonen

zingen 647

gebeden

mededelingen

filmpje 40dagenchallenge

zingen lied 650: 1, 2 en 7

uitzending en zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.