Datum 10 oktober 2021
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger Ds. J.J. Esveldt
1e collecte ZWO/Kerk in Actie: Samen werken aan stabiele toekomst in Kameroen
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Organist: Ali de Boer – ouderling: Alex Feijen – diaken: HJ van de Kolk – lector: Gerco Schakel

Kwartet: Margriet van de Kaa- sopraan; Betsie Wassink- alt; Jaap Buijs- tenor; Willem Mulder- bas

piano: Petry Esveldt

Orgelspel

Stilte

Verwelkoming

Kwartet: ‘You raise me up’

Gemeente staat op en zingt: Psalm 42 : 1, 2 en 3

Bemoediging en Groet

Gemeente gaat zitten

Kwartet: ‘Hallelujah’ – Leonard Cohen

Inleiding op de dienst: ‘Een beker koel water’

Gebed

Zingen: Lied 103c : 1, 2 en 4

Gebed

Kwartet: ‘Tell me dear Lord – Prayersong – C. Harold Lowden

Eerste lezing: Psalm 77 : 14 t/m 21 – lector

Zingen: Lied 352 : 1 t/m 4

Tweede lezing: Matteüs 10 : 34 t/m 42

Zingen: Lied 653 : 1 t/m 3

Overweging

Meditatief orgelspel: ‘………………’

Kwartet: ‘Because the Lord is my shepherd’

Gebeden – afgesloten met het zingen van Onze Vader Lied 1006

Zingen: Slotlied 422 : 1 t/m 3 (staande)

Zegen

Gemeente zingt: ‘Amen, amen, amen’

Orgelspel

Inzameling van de gaven

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.