Datum 10 oktober 2021
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger Ds. A. Plantinga
1e collecte ZWO/Kerk in Actie: Samen werken aan stabiele toekomst in Kameroen
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Adriaan Plantinga, voorganger

Fokko Bennen, organist

Irna Hoiting, ouderling

Rob Schut, diaken

Marian Roelofsen, lector

Astrid Krause, cantor

Young Talents:

Noa Wolswinkel- sopraan

Emma Alewijnse 

Daniel Bakker

Tobias Gorissen

(YT = gezongen door/samen met Young Talents)

kosters: Adwout Groenevelt en Dick van Engelenburg

******************************************************

voorafgaand aan de viering:  Astrid oefent

Wees stil mijn ziel.  begeleid door gitarist(en) en participatie van allen  HvaV 59    

2 liederen om in te zingen:

orgelspel

Irna Hoiting leest een meditatieve tekst

lied 216  alle verzen   Dit is een morgen

thema van de viering door Gerald Kersjes; 20 seconden uit de Chinese boomplanters op filmpje, aan te leveren door Gerald.  Dienst is georganiseerd samen met commissie Groene Kerk.

kyriegebed

glorialied: – canon Rejoice in the Lord always   (Youth for Christ bundel nr 152) YT  begeleidt

verhaal De gulle boom verteld door Adriaan

tijdens het verhaal zingen wij allen, samen met YT, het lied:

na het verhaal:

lied waarbij allen die stukken hout mee hebben genomen ritmisch meetikken:

Opwekking 148, Gods volk wordt uitgeleid   (bij ps 96:12)    Het lied zingen wij 2 x.

hierna gaan de kinderen, met het licht, naar hun eigen ruimte

gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing Micha 6: 8  en 7: 18 – 20 gelezen door Marian Roelofsen (vert. NBV)

8 Er is jou, mens, gezegd wat goed is,

je weet wat de Eeuwige van je wil:

niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten

en nederig de weg te gaan van je God. (…)

18 Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat?

U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw.

19  Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee.

20  U bewijst Jakob uw trouw en Abraham uw goedheid, zoals u gezworen hebt aan onze voorouders, in de dagen van weleer.

lied 992: 1 t/m 4    Wat wil de Heer nog meer van ons

verkondiging

lied uit Hoop van alle Volken (nr. 36)  Alles wat wij zijn:  gave van God.  Begeleid door YT;    ALLEN ZINGEN AMEN

2  Heel ons leven is gave van God. Amen. Amen.

Heel ons leven draagt Hij in zijn hand.

Amen. Amen. Amen. Amen.  Amen.

Heel ons leven is gave van God. Amen. Amen.

3 Onze liederen – gave van God. Amen. Amen.

Heel ons leven draagt Hij in zijn hand.

Amen. Amen. Amen. Amen.  Amen.

Onze liederen – gave van God. Amen. Amen.

mededelingen, geopend met fillmpje over het ZWO-collectedoel:    https://vimeo.com/131079481

bloemenbestemmingen:

eventuele overlijdensafkondigingen

voor- en dankbeden, stil gebed, Onze Vader

aankondiging van het slotlied:

tijdens het voorspel komen de kinderen terug

slotlied: lied 978: Aan U behoort, o Heer der heren.  

zegen

orgelspel

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.