Datum 10 september 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger Predikanten PG Barneveld
1e collecte ZWO - Kerk in Actie: noodhulp Marokko


.

Orde van Dienst

oefenen psalm 24 b vers 1 (zie onderaan) [door Adriaan, begeleid door Harmonie]

binnenkomst kerkenraad, stilte, welkom

aanvangslied: lied 146c: 1,3 “Alles wat adem heeft love de Here”

v          Onze hulp is in de naam van de Heer

a          DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v          …

lied 146c: 7  

korte inleiding op het thema en de startzondag

kyrie gebed

glorialied: Lied 413: 1,2,3 (oude liedboek gez. 149) “Grote God wij loven U”

gebed bij de schrift

moment voor de kinderen (Marieke)

kinderlied:

psalm 24 b Wij gaan een stapje verder   (zie onderaan document; alle verzen)

Bijbellezing:        Tobitverhaal (Marieke)

Lied 969: 1,3,4 (oude liedboek nr 308) “In Christus is noch west noch oost”

intermezzo door Harmonie: Yupiter Hymn

gedicht: Zoals Tobias met een engel mee (J.W. Schulte Nordholt; gelezen door lector)

tekst: zie onderaan document

lied 833: “Neem mij aan zoals ik ben” (1 x)

overdenking (Atzo)  

Rembrandt-afbeelding

muziekstuk door Harmonie: In Memoriam

lied 838: 1,2 “O grote God die liefde zijt”

eventuele overlijdensafkondiging/steentje leggen

dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader (Adriaan)

kollekte-aankondiging;  mededelingen; bloemenbestemmingen

slotlied “Ga nu heen in vrede”    2 verzen (zie onderaan; [noten hoeven er niet bij])     [melodie:  Land of Hope and Glory]

zegen

Harmonie speelt: Great is Thy Faithfulness 

********************

psalm 24 b

2 De optocht wordt steeds langer,
we lopen twee aan twee.
Wie goed is voor een ander
mag altijd met ons mee.

3 En als we daar dan samen
die hoge berg op gaan,
gebeurt het grote wonder:
dan sluit God zelf ook aan.

4 De deuren zwaaien open
en roepen: ‘Kijk eens aan!’
De eeuwenoude poorten
gaan op hun tenen staan.

5 Wie laten zij hier binnen?
Wie geven zij de eer?
Laat iedereen het zingen:
de koning, onze Heer!

tekst slotlied:   

ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Aan uw dagelijks leven,
uw gezin, uw werk.
Wil u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
Ga en maak het waar.

gedicht Zoals Tobias…

Zoals Tobias met een engel mee
gaan wij op reis naar een verborgen land,
naar vreemde heuvels en een verre zee,
maar met een engel mee, maar hand in hand.

Mee met een engel en voorgoed op reis,
samen op reis en met elkaar alleen
op zoek naar het verloren paradijs,
het ligt als een belofte om ons heen.

God weet wat onderweg te wachten is
aan bitterheid en aan betovering,
maar onze engel deelt met ons de vis,
de ware spijs van de verzadiging.

Zo worden wij elkander toevertrouwd,
de engel wijst de weg en waar wij gaan
worden wij gaandeweg verwonderd oud
en almaar inniger wordt ons bestaan.