Datum 10 juli 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. R. Visser uit Rhenen
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


Orgelspel

Welkom

Lied 72 vers 1,5

Votum en Groet

Lied 1010 vers 3,4

Gebed

Lied 647

Schriftlezing uit Jesaja 30 vers 7 t/m 18

Lied 911 vers 1,2,5

Preek

Meditatief orgelspel

Lied 982 vers 2,3

Gebeden

Aankondiging collectedoelen en bloemenbestemming

Lied 462 vers 1,3,5.

Zegen