Datum 10 juli 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


zingen lied 975: 1 en 2

bemoediging en groet

zingen lied 975: 3

gebed om ontferming

zingen psalm 146: 1 en 5

gebed bij de opening van de Schriften

aandacht voor de kinderen, naar KND

lezing Deuteronomium 30: 9 t/m 14

zingen lied 316: 1 en 4

lezing Lucas 10: 25 t/m 37

zingen lied 320: 2, 3 en 4

preek

meditatief orgelspel

zingen lied 838: 1 en 2

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader,

mededelingen

de kinderen van de KND komen terug, de kinderen van de oppas kunnen worden gehaald voor de zegen (dit graag opnemen in de presentatie)

zingen 871: 1, 2 en 4

uitzending en zegen