Datum 10 april 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte ZWO/Kerk in Actie: jongeren Libanon
2e collecte Eigen kerkelijk werk


medewerkenden:

Adriaan Plantinga, voorganger

Alex Feijen, ouderling

Dick Bonestroo, diaken

Ali de Boer, organist

Fokko Bennen, dirigent van Con Amore

Arjen Korevaar, lector

Mirjam Bakker + Yvette van Rheenen, kindernevendienst

technici: Jan Volkers, Rafaël van der Horst, René Nikkels

koster: Rudi Ruitenbeek

liedje bij binnenkomst, gezongen terwijl de kinderen met hun palmpaasstokken rondlopen:

lied 555 alleen het refrein

na de optocht zetten de kinderen hun stokken vooraan bij het liturgisch centrum in de zandbak

meditatieve tekst van de ouderling

psalm 118: 1,9  (uit het Liedboek 2013)

drempelgebed

v             Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,

a             DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v             …

Con Amore zingt:  O the deep, deep love of Jesus

over de viering

gebed om ontferming

kyrielied 301 K        koor zingt partij 1;  allen zingen partij 2

woord over het project

project lied bij de 40 dagen Een slinger van verhalen (begeleid door Adriaan op de vleugel; graag een zangmicrofoon bij de vleugel voor de pianist)  [liedmelodie: zie onder aan document]

hierna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte

gebed bij de opening van de Schrift

lezing:  Johannes 12: 12 – 26

lied 550  Verheug u, gij dochter van Sion 

verkondiging

Con Amore zingt:  Peace like a river      

palmzondag is…

mededelingen

bloemenbestemmingen

eventuele overlijdensafkondiging

inleidend op de gebeden zingt Con Amore: Was mein Gott will, das g’scheh allzeit.

voor- en dankbeden

stil gebed

Onze Vader;    de kinderen komen terug bij het voorspel voor het slotlied

slotlied lied 552  Dit is een dag van zingen 

zegen

na afloop zingt Con Amore Rejoice

projectlied: