Datum 10 maart 2021
Aanvang 19:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Nicolai
1e collecte ZWO / Kerk in Actie : Ghana
2e collecte Eigen kerkelijk werk


voorganger: Atzo Nicolai

ouderling: Betty Broer

diaken: Harnold Plat

lector: Rienk Postma

organist: Erik van Veelen

zang: Astrid Krause

koster: Wim van Ginkel

beamer en beeld:

Orde van Dienst

zingen psalm 65: 1 en 5

bemoediging en groet

bloemschikking

gebed

schriftlezing I Koningen 3: 5 t/m 15

zingen lied psalm 111: 1 en 6

preek

meditatief orgelspel

zingen lied 979: 6, 11, 12, 13 en 14

gebeden

zingen lied 425

uitzending en zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.