Datum 9 oktober 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte Oogstgroet
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Orgelspel

Meditatieve tekst van de ouderling / Welkom

Lied 42: 1

Stil gebed

Woord van vertrouwen en groet

De Heer is machtig, hij helpt ons altijd

Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt

Zijn trouw duurt eeuwig

Hij laat de wereld niet in de steek.

Ik wens jullie toe dat God, onze Vader

en de Heer Jezus Christus

goed voor jullie zijn

en jullie vrede geven.

Amen

Gebed

Lied 1005: 2, 3

Lezing: Jeremia 2: 10-13

Lied 653:3

Lezing: Johannes 7:37-44


Lied 774

Overdenking

Lied 424: 1, 2, 3

            Collecte

            Bloemen  

(evt. afkondiging van overlijden)

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Lied 659: 4, 5, 6

Zegen en gezongen Amen