Datum 9 oktober 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Oogstgroet
2e collecte Eigen kerkelijk werk


orgelspel

welkom ouderling

zingen psalm 113: 1

bemoediging en groet

zingen psalm 113: 2

gebed om ontferming

glorialied lied 868: 1 en 5

gebed bij de opening van de Schriften

aandacht voor de kinderen, naar KND

lezing 2 Timotheüs 2: 8 t/m 13

zingen lied 361: 1, 6 en 7

lezing Lucas 17: 11 t/m 19

zingen lied 463: 1, 2 en 3

preek

zingen lied 463: 6, 7 en 8

preek

meditatief orgelspel

zingen lied 303: 1, 2 en 3

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader,

mededelingen

de kinderen van de KND komen terug, de kinderen van de oppas kunnen worden gehaald voor de zegen

zingen lied 428 (Nederlandse tekst)

uitzending en zegen