Datum 9 juli 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


VOORBEREIDING

zingen lied 287: 1, 2 en 5

stil gebed

bemoediging en groet

zingen lied 266: 1, 2 en 5

RONDOM HET WOORD

gebed

evangelielezing: Lucas 7: 36 t/m 43

zingen psalm 130: 1 en 2

evangelielezing: Lucas 7: 44 t/m 50

zingen psalm 130: 3 en 4

preek

meditatief orgelspel

zingen lied 930 enige malen

GEBEDEN EN GAVEN

gebeden

inzameling van de gaven

zingen lied 426 (Nederlandse versie, enige malen)

uitzending en zegen