Datum 9 juli 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Orgelspel;         Meditatieve tekst en welkom

v        Onze hulp is in de naam van de Heer,

a        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Lied 216 Dit is een morgen     (alle verzen)

Over de dienst

Kyriegebed  + Glorialied: 8 b: 1,2,3,5  Zie de zon

Voor de kinderen

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing 2 Samuel 1: 17 – 27

Psalm 142: 1,2  Tot God de Heer hief ik mijn stem

Overdenking

Young Talents:  From afar    (tekst zie onderaan)

Over gedenken

Lied 418: 1,2,3  God, schenk ons de kracht

eventuele overlijdensafkondiging

Gebed

stil gebed

gezongen Onze Vader: versie Joop Stokkermans, begeleid door Young Talents en Adriaan Plantinga (zie onderaan document) 

bloemenmededelingen en overige mededelingen; collectes voor diakonie en kerk

Lied 763: 1,2,5 Zij zullen de wereld bewonen

Zegen               

Orgelspel

From Afar

1 The Indian poems say when you die

Your soul climbs up and fills the sky

Reborn as a glittering shining star

That can light everyone from afar

That will light everyone from afar

2 Oh, Daddy, I know you’re here and there

You’re in my heart, you’re everywhere

But time after time it’s hard when found

I’ll never feel your arms around

My knees bend to the ground

Refr.

So when the night falls in I search

For you across the universe

And find the warmth from up above

You still send me your love

3 So when I cry when missing you

I send my prayers right up to you

Close to heaven watching me

I look up and I know that you see

My daddy you always will be

You’ll always be

Refr.

4 The Indian poems say when you die

Your soul climbs up and fills the sky

Reborn as a glittering shining star

That can light everyone from afar

That will light everyone from afar

René Wingelaar

From afar

1 De Indiase gedichten zeggen wanneer je sterft

Klimt je ziel omhoog en vult de lucht

Herboren als een schitterende ster

Die iedereen van verlichting kan voorzien

Die iedereen van verlichting zal voorzien

2 Oh, Papa, ik weet dat je hier en daar bent

Je bent in mijn hart, je bent overal

Maar telkens weer is het moeilijk als ik besef

Dat ik nooit je armen om me heen zal voelen

Mijn knieën buigen naar de grond

Refrein:

Dus wanneer de nacht valt, zoek ik

Naar jou door het hele universum

En vind de warmte van hierboven

Je stuurt me nog steeds je liefde

3 Dus als ik huil omdat ik je mis

Stuur ik mijn gebeden recht naar jou

Dicht bij de hemel, kijkend naar mij

Ik kijk omhoog en ik weet dat je ziet

Mijn papa, je zult altijd zijn

Refrein:

4 De Indiase gedichten zeggen wanneer je sterft

Klimt je ziel omhoog en vult de lucht

Herboren als een schitterende ster

Die iedereen van verlichting kan voorzien.