Datum 9 april 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte HOOP: Altersheim Nikodemus
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Op paasmorgen vieren we samen dat Jezus leeft. Zijn dood én opstanding maken ons voor eeuwig vrij om te leven met God en met elkaar. Wat een genade en zegen. Beluister via deze link alvast een aantal nummers die we tijdens deze viering samen gaan zingen tot eer van onze opgestane Here.

Orde van Dienst

Zingen vooraf:

Revelation: Sela – Juicht

624: 1, 2, 3

642: 1 (allen), 2(vrouwen), 3 (mannen), 4 allen, 8 allen

Stilte voor jouw eigen gebed

Welkom

V: Het graf is leeg, Jezus is opgestaan

K: Hij leeft, hij leeft!

V: Christus is niet dood, maar leeft

K: Hij is opgestaan, hij is opgestaan!

V en K: Christus is opgestaan. Halleluja!

A: Halleluja!

Lied: 637 ‘O vlam van Pasen’

Woord van vertrouwen en groet

V: De Heer is machtig, hij helpt ons altijd.

A: Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.

V: Zijn trouw duurt eeuwig.

A: Hij laat de wereld niet in de steek.

V:Ik wens jullie toe dat God, onze Vader

en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn

en jullie vrede geven.

A: Amen.

Aandacht voor de liturgische schikking

Lied door Revelation : Opwekking 580 Ik ben zo dankbaar

Gebed

Moment voor alle kinderen – de veranderaar (Irma)

Projectlied (2 coupletten op de melodie van lied 536 ‘Alles wat over ons geschreven is’

Lezing: Johannes 20: 1-18

Lied 625

Overdenking

Muzikaal intermezzo

Lied van de maand: Lied 934 (in canon)

(evt. in memoriam)

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

V:
God, onze Vader,

Dank u wel dat u steeds weer opnieuw begint

Als wij denken dat het ophoudt.

K:

We danken u, voor de opstanding van Jezus,

Waardoor voor alle mensen, ook voor ons,

Het graf van de dood is opengebroken

V:

God,

We bidden u, zorg dat er iets openbreekt

In de harten van mensen die koud zijn, en versteend

Dat ze warmte en liefde mogen ervaren,

En er licht in hun leven mag zijn.

K:

Heer,

We bidden u, dat in landen waar mensen gevangen zitten vanwege hun geloof, of overtuiging,

Er iets open mag breken,

En mensen vrij mogen zijn, om te leven, te denken en te voelen.

V:

God,

We bidden u,

Om mensen te helpen om te breken met geweld en oorlog.

Want wij willen net als u, dat het overal vrede is.

K:

We bidden u, dat er mensen opstaan die sterker zijn dan wapens, macht en geld,

En zorgen voor wat echt belangrijk is: warmte, liefde en vrede.

V:

God,

We bidden u, voor wie ziek zijn

En zorgen hebben,

(evt. hier namen noemen van mensen uit de gemeente)

K:
God, we zijn stil

En zeggen ons eigen gebed

Stilte

V: 

God, u gaf ons Jezus,

Die ons leerde bidden,

Zoals wij nu tot u zingen: Lied 1006

Bloemen

Aandacht voor de collecte

Jongste kinderen komen terug de uit de oppas

Opwekking Kids 232 (begeleid door Revelation)

Slotlied: 634: 1, 2

Zegen, gezongen Amen

K: God kan licht maken in de grootste duisternis

V: Hij maakt een nieuw begin waar wij denken dat het ophoudt

K: God geeft ons de kracht om op te staan en op weg te gaan

V: Ga op die weg met de zegen van de opgestane Heer:

De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. 

De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. 

De Heer zal aan jullie denken en jullie ​vrede​ geven.

Allen (zingend): Amen