Datum 9 maart 2022
Aanvang 19:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


voorganger: Adriaan Plantinga
ouderling: Alex Feijen
diaken: Rob Schut
organist: Ali de Boer
lector: Rienk Postma

Orde van Dienst

orgelspel

zingen psalm 65: 1 en 5

stil gebed                 bemoediging en drempelgebed

zingen lied 982

gebed bij de opening van de Schrift

psalm 120 als lezing

zingen lied 1012: 1,2,3,4

overweging

zingen lied 979: 1-5

gebeden, geopend zingend:  lied 833    2 x   (Nederlandse tekst)

zingen lied 248   

bede van de avond (liedboektekst na lied 246)

zegen        orgelspel         inzameling van de gaven voor diaconie en kerk