Datum 9 januari 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. D. Atema
1e collecte Plaatselijke werkgroep HOOP
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Uw koninkrijk kome…..!

Welkom

Zingen : Ik sla mijn ogen op en zie….NLB 121 : 1,4

4 De Heer zal u steeds gadeslaan,

Hij maakt het kwade goed,

Hij is het die u hoedt.

Hij zal uw komen en uw gaan,

wat u mag wedervaren,

in eeuwigheid bewaren.

Groet   :    

Gegroet, jij, jij,    

die om liefde komt en licht,    

 ge-groet!

Zingen : Uit uw hemel zonder grenzen, NLB 527 : 1,2,3,4,5

Inleiding :

Uw Koninkrijk kome’ sluit aan bij het jaarthema ‘Van U is de toekomst’. De woorden zijn afkomstig uit een bewerking van het Onze Vader door Huub Oosterhuis, met als titel ‘Onze Vader verborgen’. 

Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade –
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad. 
Van U is de toekomst
kome wat komt. 

Zingen : Wat de toekomst brengen moge, NLB 913 : 1,2,3

Kindermoment

Morgen zal het vrede zijn……..zal de zon je strelen
zal de wereld weer een speeltuin zijn en kun je rustig spelen
Na de winter komt de lente
wordt de grijze lucht weer blauw
maar al ben je uit de oorlog
gaat de oorlog ooit uit jou?
Mooie ogen zijn vergiftigd
zijn aan het geweld gewend
en niemand ziet hoe klein je bent
niemand ziet hoe klein je bent …..

Lied Speeltuin Marco Borsato

Zondagsgebed

Zingen : Blijf niet staren, NLB 809

Schriftlezing : Marcus 1 : 14,15

Schriftlezing : Lucas 11 : 1 – 4

Zingen : Blijf niet staren, NLB 809

Overdenking : Uit de scherven van het bestaan ontstaat het Koninkrijk van God

Muziek : Anthem – Leonard Cohen

Vertaling Anthem Leonard Cohen

Lofzang

De vogels, ze zongen

bij het ochtendgloren

Begin opnieuw

hoorde ik ze zeggen

Blijf niet stilstaan bij wat

voorbij is

of wat nog komen gaat

Ah, de oorlogen zullen verder

worden gestreden

De vrome duiven

zij zullen weer gevangen worden

gekocht en verkocht

en weerom gekocht

de duif is nooit vrij

Luidt de klokken die nog kunnen luiden

Vergeet uw perfecte plaatje

In alles zit een barst

Dat is hoe het licht binnen komt

We hebben gevraagd naar aanwijzingen

De tekens werden ons gestuurd

De oorsprong verraden

Het huwelijk uitgeraasd

Ja, het weduwschap

van elke regering,

tekenen die we allen zien

Ik kan niet meer verder gaan

met de losbandige massa

terwijl de moordenaars op hoge postjes

hun gebeden hardop opzeggen

Maar ze zijn samengekomen, ze hebben vergaderd een donderwolk en ze gaan nog van mij horen

Luidt de klokken die nog kunnen luiden

Vergeet uw perfecte plaatje

In alles zit een barst

Dat is hoe het licht binnen komt

U kunt een stukje bijdragen

maar je zal niet delen in het totaal

U kunt de opmars tot staan brengen,

er is geen tromgeroffel

Elk hart, elk liefhebbend hart

zal komen

maar als een vluchteling

Luidt de klokken die nog kunnen luiden

Vergeet uw perfecte plaatje

In alles zit een barst

Dat is hoe het licht binnen komt

Luidt de klokken die nog kunnen luiden

Vergeet uw perfecte plaatje

In alles zit een barst

Dat is hoe het licht binnen komt

Dat is hoe het licht binnen komt

**********************

Dankgebed

Voorbeden

Stil gebedOnze Vader ( zingen : NLB 1006 )

Inzameling van de gaven ( digitaal)

Slotlied  : De wijze woorden en het groot vertoon, NLB 1001 : 1,2,3

Zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

De huidige lockdown maatregelen laat kerkdiensten bijwonen weer toe, lees Coronamaatregelen en diensten voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn daarnaast zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.