Datum 8 augustus 2021
Aanvang 18:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. T. Schutte uit Bennekom
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


voorganger ds. Ties Schutte uit Bennekom, m.m.v. Astrid Krause en Jan Roeleveld

Orde van Dienst

Thema: God voert de strijd voor jou!

Orgelspel

Stilte

Liturgische tekst en welkom door ouderling

De gemeente staat op en zingt het aanvangslied  

Lied 84a:1,2,3 Wat hou ik van uw huis

Bemoediging en groet 

          Lied 146c:1,2 Alles wat adem heeft love de Here

De gemeente gaat weer zitten

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing Jozua 23

Lied 146c:3,7

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Lied    Lied 898:1,2 Een vaste burcht is onze God

Geloofsbelijdenis (gesproken gevolgd door instemmingslied:)

Lied 909:1,2 Wat God doet dat is welgedaan

Gebeden 

dankgebed, voorbeden

Evt. mededelingen en bloemengroet

Slotlied  

Lied 905  Wie zich door God alleen laat leiden

Uitzending en zegen

          Gemeente: Amen, Amen, Amen

Orgelspel

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.