Datum 8 augustus 2021
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


voorganger: ds Atzo Nicolai

organist: Ali de Boer

lector: Wiep Brouwer

kindernevendienst: Hendrie van Ee

koster: Wim van Ginkel

beamer en beeld: Leen Kool,

zingen psalm 43: 3 en 5

bemoediging en groet

gebed om ontferming

glorialied 864: 1 en 5

gebed bij de opening van de Schriften

kinderen naar KND

lezing Matteüs 15: 21 t/m 28

zingen lied 942: 1 en 3

preek

meditatief orgelspel

zingen lied 910: 1 en 4

in memoriam

gebeden

mededelingen

de kinderen komen terug

zingen lied 909: 1 en 3

uitzending en zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.