Datum 8 mei 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Binnenlands diaconaal werk: "Op adem komen in De Glind".
2e collecte Eigen kerkelijk werk


meditatieve tekst

drempelgebed

psalm 33: 1,7,8  Komt nu met zang

bede bij de opening van de Schrift

lezing:  psalm 96

lied 1009 alle verzen  O lieve Heer, geef vrede

1 Johannes 3: 1-10

lied 908: 1,4,7  Ik heb U lief, o mijn beminde

overdenking

orgelspel

lied 906: 1,7,8 God is tegenwoordig

gebed; stil gebed; Onze Vader

slotlied: lied 1008 alle verzen Rechter in het licht verheven

zegen

orgelspel