Datum 8 mei 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Binnenlands diaconaal werk: "Op adem komen in De Glind".
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

thema: pastoraat

zingen lied 975: 1 en 3

bemoediging en groet

koor: Ubi Caritas, Ola Gjeilo

gebed om ontferming, besloten met lied 299f Heer ontferm U (alleen de eerste drie regels)

zingen lied 96a met koor en gemeente (couplet eenstemmig, refrein vierstemmig met bovenstem)

gebed bij de opening van de Schriften

aandacht voor de kinderen, naar KND

lezing Kolossenzen 3: 5 t/m 17

zingen lied 973

preek

koor: Geistliches Lied, Opus 30, Johannes Brahms

zingen lied 426 eerst koor, dan gemeente

in memoriam

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader,

koor: Notre Père, Maurice Duruflé (1902–1986)

koor: Verleih’uns Frieden, Felix Mendelssohn Mendelssohn

mededelingen

de kinderen komen terug

zingen lied 418: 1 en 2

uitzending en zegen

zingen lied 708: 1 en 6