Datum 8 januari 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte HOOP
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


Stilte

Welkom

Lied 686: 1, 2

Woord van vertrouwen en groet

V: De Heer is machtig, hij helpt ons altijd

A: Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt

V: Zijn trouw duurt eeuwig

A: Hij laat de wereld niet in de steek.

V: Ik wens jullie toe dat God, onze Vader

en de Heer Jezus Christus

goed voor jullie zijn

en jullie vrede geven.

A: Amen

Gebed

Lied van de maand: 388 1, 2, 3

Moment voor de kinderen

Kinderlied: Opwekking voor Kids 77 ‘God kent jou vanaf het begin’

Lezing: Matteus 3:13-17

Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. 14Johannes probeerde Hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door U gedoopt moeten worden, en dan komt U naar mij?’ 15Maar Jezus antwoordde: ‘Toch moet je het doen, want zo dienen wij de gerechtigheid geheel en al tot vervulling te brengen.’ Toen deed Johannes het. 16Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. 17En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’

Lied 526: 2

Overdenking

Muziek

Afkondiging overlijden / Steentje leggen

Gebeden, stil gebed, Onze Vader met lied 1006

Collecte

            1. HOOP

            2. Kerk

Bloemen

Uitreiken van de doopdruppels

Zingen 423: 1, 2, 3

Zegen en gezongen Amen