Datum 7 augustus 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger mw. M.F. van Schoonhoven uit Barneveld
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


Orgelspel

Stilte

Liturgische tekst en welkom door ouderling

Aanvangslied: Lied 314: 1, 2 en 3 (Here Jezus om uw woord)

Bemoediging

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing: Joh. 5: 1-18 (NBV21)

Psalm 43: 3 en 5 (O Here God, kom mij bevrijden)

Uitleg en verkondiging, met als thema: Een verkeerde vraag?

Meditatief orgelspel

Lied 534: 1, 2 en 4 (Hij die de blinden weer liet zien)

Geloofsbelijdenis (uitgesproken)

Lied 146c: 1, 3 en 7 (Alles wat adem heeft love de Here)

Gebeden

Mededelingen, bloemengroet, collecteaankondiging

Slotlied: Psalm 118: 1 en 10 (Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen)

Zegenbede met gezongen ‘amen’

Orgelspel