Datum 7 augustus 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


VOORBEREIDING

zingen lied 283: 1, 2 en 3

bemoediging en groet

drempelgebed

v. Trouwe God,

Wij komen tot U met alles wat in ons leeft, wat ons bezig houdt:

onze herinneringen en verwachtingen, onze blijdschap en ons verdriet,

onze angsten en onze verlangens.

In de stilte van ons gebed delen wij het met U.

…gebedsstilte…

U die ons kent, beter dan wij onszelf kennen,

wij danken U om wat wij kunnen delen met U,

in de ruimte van uw liefde, in de verwachting van uw komst.

a. AMEN

zingen lied 283: 4 en 5

gebed om ontferming

glorialied lied 870: 1, 2 en 8

RONDOM HET WOORD

gebed bij de opening van de Schriften

de kinderen centraal waarna zij naar hun eigen kindernevendienst gaan

evangelielezing Lucas 12: 35 t/m 41

zingen lied 751: 1 en 2

evangelielezing Lucas 12: 42 t/m 48

zingen 751: 3, 4 en5

preek

meditatief orgelspel

zingen lied 605

GEBEDEN EN GAVEN

gebeden

mededelingen

de kinderen van de KND komen terug, de kinderen van de oppas kunnen worden gehaald voor de zegen

zingen lied 755

uitzending en zegen