Datum 7 mei 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Spaa
1e collecte ZWO/KiA: Kerk in Oekraïne
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

. binnenkomst kerkenraad, stilte, welkom

. Lied 868: 1,2

. bemoediging en groet

. lied: 868: 5

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. 1e Schriftlz: 1 Sam. 8: 1-9

. Ps. 72: 1,2

. 2e Schriftlz: Joh. 18: 33-36

. Ps. 72: 5,6

. preek

. muzikale meditatie

. Lied: 705: 2,3

. gebed

. zingen Apostolische Geloofsbelijdenis

. kollekte-aankondiging

. slotlied Lied 263: 1,2,3

. zegen