Datum 7 mei 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte ZWO/KiA: Kerk in Oekraïne
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


zingen lied 283: 1 en 2

bemoediging en groet

zingen lied 283: 3 en 4

gebed om ontferming

zingen lied 654: 1 en 6

gebed bij de opening van de Schriften

aandacht voor de kinderen, naar KND

lezing I Petrus 2: 11 t/m 17

zingen lied 752: 1 en 2

lezing I Petrus 2: 18 t/m 25

zingen lied 752: 3

preek

meditatief orgelspel

zingen lied 967: 1, 2 en 6

in memoriam

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

mededelingen

collecte Apostelapp noemen en langer orgelspel

de kinderen van de KND komen terug, de kinderen van de oppas kunnen worden gehaald voor de zegen

zingen lied 422: 1, 2 en 3

uitzending en zegen

zingen lied 708: 1 en 6