Datum 7 maart 2021
Aanvang 18:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Nicolai
1e collecte Offerkist in hal kerk voor meerjarenproject van ZWO (Nehemia)


organist Alex Feijen

muzikale bijdrage Olga Smit

cantor Frits Gombert

lector Gerald Kersjes

koster Adwout Groenevelt

beamer Joop Maatjes, André Benus, Bas Breedveld en Jan Volkersstilte

avondlied: Lied 263

aanvangswoorden:

V: Tot U, in de hoge, richt ik mijn geest, tot U Heer mijn God

A: Op U vertrouw ik, beschaam mij niet

V: Houd mij in leven, wees Gij mijn redding

A: Steeds weer zoeken mijn ogen naar U

V: God, breng een keer in ons lot en bevrijd ons

A: Laat toch uw aangezicht over ons lichten. Amen.

Gezongen antifoon

psalmgebed Psalm 25: 11-22

Z cpl. 5

L vs. 12-19

Z cpl. 10

stilte

lied Bewezen diensten 64: 5 en 6 Een God is hij voor jou en mij,

inleiding op de schriftlezing

schriftlezing: Exodus 16: 1-20

schriftlied Hoop voor alle volken 87 Gods volk ging op weg

stilte

meditatieve muziek: variaties op Gods volk ging op weg

gebeden

Wierookgebed Lied 141:2

Avondgebed

Voorbeden met gezongen acclamatie Hoop voor alle volken 9  

Stil gebed

Onze Vader lied 1006

Slotlied 91a: 1 en 2

zegenbede:

Wij bidden U, dat het niet voor niets mag zijn, wat we zongen en wat we met elkaar deden. Er zijn woorden die niet voorbij gaan en dingen die steeds opnieuw moeten worden gedaan.

Houdt ons in het bestaan, want alleen wat leeft kan verrukt zijn over dit leven;

wat dood is kan U niet prijzen, daarom gaan we niet verloren in stof en as, want het is altijd Pasen, nu en tot de dood van de laatste mens. Amen

Iona 46 (gezongen)

Gods groot erbarmen, Christus’ omarmen, Geest van de liefde op jou gericht.

Moge genade je helen en warmen, brengen door donkerte naar het licht

in stilte verlaten wij de kerk

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.