Datum 7 maart 2021
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Plantinga
1e collecte ZWO / Kerk in Actie: theologieopleiding in Libanon
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


voorganger: Adriaan Plantinga

organist: Ali de Boer

ouderling: Herman Broekhuizen

diaken: Meta van de Kieft

lector Wubke Korevaar

koster: Adwout Groenevelt

zang: Astrid Krause en Noa Wolswinkel

kindernevendienst: Irma van den Esschert

technici: Bas Breedveld, Jelle, Renee, Jan Volkers,

afkondigingen: Bert van Rietschoten

Orde van Dienst

ouderling Herman Broekhuizen met meditatieve tekst

verstillend orgelspel

v   Onze hulp is in de naam van Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft.

Mijn God, ik hoef niet naar de hemel te klimmen om met U te spreken

en bij U mijn vreugde te vinden.

Ik moet mijn stem niet verheffen om met U te praten.

Al fluisterde ik heel zacht, Gij hoort me reeds:

want Gij zijt in mij, ik draag U in mijn hart.

Om U te zoeken, heb ik geen vleugels nodig,

ik heb me enkel stil te houden, in mezelf te kijken, me niet te verwijderen van een zo hoge Gast.     Amen.

Dit intieme drempelgebed is geschreven door Teresa van Avila, en is te vinden in het mooie 40dagentijdboekje dat is verspreid. ZWO boekje: = LB p. 1418

Woorden van vroeger kunnen woorden van nu zijn, voor jou en voor mij.

Zij drukken uit hoe God met ons bezig is. Dat horen wij ook in het lied dat nu klinkt: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig.

lied 275: 1,2

kyriegebed, afgesloten met (lied 301 J)

KYRIE ELEISON.

voor de kinderen: in beeld en aan het woord: Irma van den Esschert

projectlied    Achter U aan (gezongen door Noa Wolswinkel)

gebed bij de opening van de Schrift

Johannes 14: 1-14 gelezen door lector Wubke Korevaar

1   Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.

2  In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?

3   Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.

4  Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’

5  Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet waar u naartoe gaat,

Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’

6  Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.

7   Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen,

en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’

8 Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ 9 Jezus zei:

‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus?

Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.

Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?

10  Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is?

Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek,

maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij.

11  Geloof mij: ik ben in de Vader en de Vader is in mij.

Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet.

12   Voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie:

wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik,

en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader.

13  En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt.

14 Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.

lied 275: 3-5

jongeren in beeld (filmpje)

verkondiging

orgelspel

leggen van de gedachtenissteen  

berichten van overlijden.

voor- en dankbeden, stil gebed, Onze Vader (versie Joop Stokkermans)

lied: Hoop van Alle volken 94: 1-3  Uw woord komt in ons tot leven.

MEDEDELINGEN

Kaartenactie voor gevangenen

40 dagen challenge:    commissie Groene Kerk

  • de tip van de week te benoemen.
  • de voorwerpen op de liturgische tafel te laten zien met toelichting
  • eigen ervaring te vertellen met de tips en het verminderen van plastic afval.
  • Zondag 7 maart : Gebruik een stalen of glazen fles of een dopper voor je drankjes, die je mee wilt nemen.                                                        
  • Toelichting hierop: Slechts één op de vijf flesjes wordt gerecycled. De rest komt terecht in het milieu of bij het restafval.

vanavond: vesper om 18.30 uur; voorganger is Atzo Nicolai

bloemengroet

collectes:  

1 Kerk in Actie: theologieopleiding in Libanon; 

2 plaatselijk kerkenwerk;

3 liturgisch centrum Emmaüskerk

bouwjournaal

slotlied:  lied 653: 1,3

zegen                      orgelspel

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.