Datum 7 februari 2021
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Nicolai
1e collecte ZWO/Kerk in Actie: Bangladesh – Beter bestand tegen het water
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


ZWO dienst, thema: meeleven met elkaar

voorganger: ds Atzo Nicolai

organist: Erik van Veelen

verdere muziek: Astrid Krause

lector: Sylvia Breedveld

koster: Dick van Engelenburg

beamer en beeld: Sjors van Zijtveld, Andre Bakker, Gerald Kersjes, Leen Kool

met medewerking van de commissie ZWO

Orde van Dienst

Opening

Lied 612: 1 en 2

Bemoediging en groet

Inleiding op het thema

Resultaten enquête en waarom deze vragen

Gedicht Marian

Kyrie in twee delen

Video Bangladesh, eerste deel

Lied, band Gungor

Verhaal voor de kinderen Leeuw+vogel deel I

Korte stilte

Verhaal voor de kinderen Leeuw+vogel deel II

Lied gloria Opwekking 754 Kom o Heilige geest

Schriftlezing Marcus 14: 32 t/m 42

Preek Atzo

Lied 345 Gij hebt u woord gegeven alle drie de coupletten

Video Bangladesh, tweede deel

Motto KiA voorlezen voor bij de collecte

Plaatsen steentje overledene

Gebeden

Mededelingen

Video Elise Kant van KiA

Lied 418: 1 en 2

Zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees U bent weer welkom in de dienst voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.