Datum 6 december 2020
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. J.J. Esveldt
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


Liturgie

Orde van dienst

Koster: Rudi Ruitenbeek

Zangers: Anneke Haanschoten, Irna Hoiting, Tjitske en Rienk Postma, Wout van Schaik

Organist: Erik van Veelen

Lector: Janette Hiemstra

Presentatiemaker: Leen Kool

Beamerbediener: Jelle Besselsen

Beeldbediener: André Bakker

Geluid: Wim van Ginkel

Ouderling: Herman Broekhuizen

Diaken: Marjan Nikkels

Voorganger: ds. Jan Esveldt

Moment stilte en welkomstwoorden door ouderling Herman Broekhuizen

Lied: Psalm 80 : 1 en 7

Bemoediging en groet

Inleiding op de dienst.

Gebed

Dooplied: ‘Verbonden met vader en moeder’

Ondertussen worden de dopelingen binnengedragen

Doop:

Onderwijzing

presentatie à Ondertussen foto´s op de beamer

Getuigenislied: Ik wens jou (Trinity)

Doopgedachtenis en belijdenis

Doopgebed

Doop

Roos Lydia Broekhuizen

Maas Heimen Broekhuizen    

Joah van Ginkel                     

Doopkaars + doopkaart worden overhandigd (door Marjan en Herman)

Vragen aan ouders

Wat is daarop jullie antwoord:

Jorik en Ilona Broekhuizen – Spruijt

Michel en Wianka van Ginkel – Plat

Vragen aan gemeente

Willen jullie deze kinderen ontvangen in jullie midden

om hen in woord en daad te bewaren bij het hartsgeheim van de gemeente

opdat zij hun doop zullen leren beamen?

Lied:  354 : 1, 4 en 5

Dopelingen worden de kerk uitgedragen.

Bijdrage Kindernevendienst door Jiska Versteeg

Schriftlezing: Johannes 1 : 19 t/m 28 – Janette Hiemstra

Lied: 456: 1, 2, 3 en 8 ‘Kwam van Godswege een man in ons bestaan’

Overweging

Muzikaal moment

Lied 528 : 1 t/m 5 ‘Omdat Hij niet ver wou zijn’

Er wordt een steentje in de gedachtenishoek geplaatst van Aaltje Roelina Molenberg – Kielman

Afkondiging overlijden

Gebeden

Mededelingen:  – collectebestemmingen. (collecte bij de uitgang)

                           – bestemming bloemen

Slotlied: 435 : 1 en 2 ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd’ Zegen