Datum 6 november 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


.

Orde van Dienst


Orgelspel

Oefenen vooraf: Lied van de maand: 927: 1 (2x)

Meditatieve tekst van de ouderling / Welkom

Lied 89:1

Stil gebed

Woord van vertrouwen en groet

V: De Heer is machtig, hij helpt ons altijd

A: Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt

V: Zijn trouw duurt eeuwig

A: Hij laat de wereld niet in de steek.

V: Ik wens jullie toe dat God, onze Vader

en de Heer Jezus Christus

goed voor jullie zijn

en jullie vrede geven.

A: Amen

Gebed

Lied: Opwekking 733 ’10.000 redenen’

Moment voor de kinderen

Lezing: 2 Koningen 5: 19b-27

Lied 14a: 1, 2, 3

Lezing: Marcus 12: 13-17

Lied 84: 6

Overdenking

Toon aan begin van deze afbeelding: https://www.rembrandthuis.nl/nl/close-up-6/

Muzikaal intermezzo door organist

Lied 927: 1, 5

De kinderen mogen opgehaald worden uit de oppas / komen uit de kindernevendienst

Collectes

Aandacht voor het uitdelen van de oogsttasjes na afloop van de dienst

(er is geen gewone bloemengroet deze zondag)

(evt. afkondiging van overlijden en/of leggen van een steentje)

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Lied Opwekking 331 ‘Breng dank aan de eeuwige’

Zegen en gezongen Amen