Datum 6 augustus 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. F.H. Welbedacht uit Sneek
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Orgelspel

Stilte

Liturgische tekst en welkom door ouderling

Aanvangslied 145: 1, 3

Bemoediging en groet

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing: Matteus 13: 24-30

Lied 765: 1, 2, 3

Schriftlezing: Romeinen 7: 19-25

Lied 313: 1, 5

Overdenking

Meditatief orgelspel

Lied 841: 1, 2

Gebeden

Mededelingen en bloemengroet

Slotlied 418

Zending en zegen

Orgelspel