Datum 6 augustus 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

zingen lied 280: 1 en 4

bemoediging, groet en drempelgebed

V:           Niet om te oordelen zijt Gij gekomen, God.
Maar om te zoeken wat verloren is,
om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn,
om ons te redden als ons hart ons aanklaagt.
A:          Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn, met heel
het zondig verleden van ons en van deze wereld.
V:           Gij zijt toch groter dan ons hart,
groter dan alle schuld,
Gij zijt de Schepper van een nieuwe toekomst,
een God van liefde tot in eeuwigheid.
A:          Amen.

zingen lied 280: 5 en 6

gebed om ontferming, na ‘zo zingen wij samen’:

lied 299j

glorialied 305

gebed bij de opening van de Schriften

aandacht voor de kinderen

zingen ‘Wij gaan voor even uit elkaar’, (zie onderaan) waarna de kinderen naar de KND gaan

schriftlezing: Genesis 3: 1-13

lied 944: 1 en 3

schriftlezing: Hebreeën 4: 14 t/m 16

lied 938

uitleg en verkondiging

meditatief orgelspel

zingen lied 650: 1, 2, 3 en 7

in memoriam

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

mededelingen

collecte

de kinderen van de KND komen terug, de kinderen van de oppas kunnen worden gehaald voor de zegen

zingen lied 908: 6 en 7

uitzending en zegen

*****************************